Bewoners informeren relinen

VSR Leidingrenovatie vindt het belangrijk dat opdrachtgevers en bewoners weten wat er gaat gebeuren. Afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden worden bewoners en betrokkenen schriftelijk en/of tijdens een bewonersinformatieavond geïnformeerd. Zij krijgen informatie over de werkzaamheden, in hoeverre deze van invloed zijn op hun dagelijkse gang van zaken en over de voordelen van leidingrenovatie. Daarnaast zorgt VSR Leidingrenovatie bij aanvang van de werkzaamheden voor een informatiebord met overzichtelijke planningsinformatie. Bij particuliere en individuele opdrachten wordt onze werkwijze in een persoonlijk gesprek toegelicht.

Minimale overlast relinen

Omdat de liner meestal vanaf de buitenzijde wordt aangebracht, is de overlast voor bewoners en betrokkenen minimaal. De projectleider is het aanspreekpunt en bij grotere projecten organiseren we spreekuren voor bewoners. Tijdens de uitvoering zijn onze betrokken vakmensen uiteraard bereikbaar voor vragen. Eventuele problemen proberen we direct en in goed overleg op te lossen. Overal waar we komen, zorgen we voor voldoende chemische toiletten. Ervaring leert dat mensen nagenoeg geen overlast ondervinden dankzij de korte doorlooptijd van het relinen.

Meer informatie over hoe we bewoners informeren over relinen

Wilt u meer informatie over hoe VSR Leidingrenovatie bewoners en betrokkenen informeert over relinen?

Neem direct contact op

Neem contact op

Tel: 0165 - 393 260

Offerte particulier Offerte zakelijk